top of page

Direktorė Regina Lukauskienė

Pilietybė: Lietuvos Respublikos 

Mob. telefonas (+370) 67305156

Gimimo data: 1965-09-16

Lytis: Moteris

El.pašto adresas: regina.lukauskiene@gmail.com

Adresas: Kalno g. 20, Telšiai

APIE MANE

Mano stiprybės – komunikabilumas, atsakingumas, kūrybingumas, diplomatija. Puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai su kolegomis, ugdytinių tėvais, socialiniais partneriais dirbant komandinį darbą, vykdant projektines veiklas leidžia pasiekti užsibrėžtus tikslus. Lengvai bendrauju su įvairaus amžiaus, įvairių profesijų bei socialinio statuso žmonėmis. Esu atvira naujovėms ir iniciatyvoms. Turiu organizacinės, planavimo, vadybinės bei pedagoginio darbo patirties. Gebu suburti komandą ir jai vadovauti. Stengiuosi inovatyviai atlikti veiklą, kuri sąlygoja sėkmingą ugdymo proceso vyksmą. Gebu kurti projektus ir pritraukti finansavimą veiklos vykdymui. Turiu patirties kaip efektyviai valdyti finansinius ir kitus įstaigos išteklius. Mielai organizuoju tradicinius ir netradicinius renginius. Aukštas kompiuterinio raštingumo lygis užtikrina spartų darbo funkcijų atlikimą, adaptaciją prie naujų programų ar nuolatinį veiklų viešinimą socialiniuose tinkluose.

DARBO PATIRTIS

Direktorius

Telšių lopšelis-darželis  „Berželis“ (2021-06-01– dabartinis)

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ (2016-02-08–2021-05-31)

 

LR Seimo nario Valentino Bukausko padėjėja

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (2005-03-01–2016-05-01)

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtoja

Telšių lopšelis-darželis „Eglutė" (1987-08-25–2016-02-07)

IŠSILAVINIMAS IR MOKYMASIS

Magistrantūros studijos pagal edukologijos krypties studijų programą (Magistras)

Klaipėdos universitetas (1999–2002)

 

Ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko specialybė (Bakalauras)

Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakultetas (1983–1987)

 

Auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija (2004-05-28)

 
PROJEKTAI                                                                                                                                                       

„Norim būti sveiki ir drūti“ (2020)

Telšių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybai rengtas projektas, kurio veikloms įgyvendinti buvo pritarta ir skirtas finansavimas.

Projekto tikslas: stabdyti užkrečiamųjų ligų plitimą ugdymo įstaigose, naudojant tinkamas apsaugos priemones.

 

„Devyni geros savijautos receptai“ (2019)

Telšių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybai rengtas projektas, kurio veikloms įgyvendinti buvo pritarta ir skirtas finansavimas.

Projekto įgyvendinimo metu buvo siekta skleisti sveikos gyvensenos idėjas bendradarbiaujant su specialistais, socialiniais partneriais, įstaigos bendruomenės nariais, naudojant tradicines ir netradicines veiklos formas, skatinti domėjimąsi harmoningu gyvenimo būdu.

 

„Lauko sporto aikštynas – mūs sveikatos lobynas” (2016–2017)

Telšių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybai rengtas projektas, kurio veikloms įgyvendinti buvo pritarta ir skirtas finansavimas.

Projekto įgyvendinimo metu buvo siekta turimą lauko erdvę panaudoti visapusiškam vaikų sveikatos, kultūros, socializacijos ugdymui bei puoselėjimui. Taip pat, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius per fiziškai aktyvią veiklą, investuoti į vaikų aktyvumą gryname ore, tuo stiprinant fizinę ir psichinę sveikatą.

 

 PUBLIKACIJOS                                                                                                                                               

„Darželis – lyg didelė šeima“ (2021)

Švietimo naujienų portalas 2021-01-05 ir „Telšių žinios“ 2021-01-12 Nr. 3.

 

„Atveriame duris ir širdis bendravimui“ (2019)

Švietimo naujienų portalas 2019-04-12

 

„Turininga viešnagė“ (2017)

Švietimo naujienos 2017 m. Nr. 374: „Telšių žinios“ 2017-07-25 Nr. 58.

 

KONFERENCIJOS IR SEMINARAI                                                                                                                       

„Nuo uždavinio iki rezultato“ (2021-04-22)

Respublikinėje konferencijoje „Nuo uždavinio iki rezultato“ pristačiau vaizdo ir stendinį pranešimus tema „Visos emocijos geros, bet...“

 

„Lyderystė ugdymo įstaigoje – abipusis ir tikslingas mokymasis bendruomenėje“ (2019-12-04)

Tobulinau organizacinius ir vadovavimo gebėjimus.

„Edukacinių inovacijų projektavimas“ (2019-06-17)

Tobulinau organizacinius ir vadovavimo gebėjimus.

 

„Elektroninių mokymosi aplinkų panaudojimas ugdymui“ (2018-12-07)

 

 „Pedagogo menas: aktyvus mokymas(sis) iš patirties“ (2018-05-17)

Organizavau ir parengiau Respublikinės konferencijos „Pedagogo menas: aktyvus mokymas(sis) iš patirties“ kvalifikacijos tobulinimo programą.

 

„Kaip senieji giedojo, taip jaunieji dainuoja“ (2017-10-20)

Tarptautinėje konferencijoje „Kaip senieji giedojo, taip jaunieji dainuoja“ pristačiau stendinį pranešimą „Ten, kur Džiugo įmintos pėdos...“.

 

„Netradiciniai sprendimai kuriant ikimokyklinių įstaigų vidaus ir lauko edukacines erdves“

(2017-06-02)

Edukacinės išvykos „Netradiciniai sprendimai kuriant ikimokyklinių įstaigų vidaus ir lauko edukacines erdves“ programos vadovė.

 

„Sėkminga ikimokyklinių įstaigų vadyba: mokyklos pažangos link“ (2017-03-15)

Tobulinau organizacinius ir vadovavimo gebėjimus.

 

„Žemaitijos krašto regiono etninės kultūros perteikimas ikimokyklinio ugdymo pedagogams“ (2017-01-25)

Vedžiau seminarą Mažeikių ir Telšių rajonų ikimokyklinio meninio ugdymo pedagogams tema „Žemaitijos krašto regiono etninės kultūros perteikimas ikimokyklinio ugdymo pedagogams“.

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos stebėjimų vertinimas ir fiksavimas“

(2016-04-17)

Parengiau kvalifikacijos tobulinimo programą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos stebėjimų vertinimas ir fiksavimas“ ir pagal ją organizavau edukacinę išvyką į Utenos vaikų lopšelį-darželį „Šaltinėlis“.

bottom of page