top of page

       Telšių lopšelis-darželis „Berželis“ rudenį minės savo 50-ąjį gimtadienį! Kviečiame dalyvauti šioje gražioje iniciatyvoje visas rajono švietimo įstaigų bendruomenes!

       Nuo 2023 m.  gegužės 15 d. kviečiame visus mokytojus, kurie kartu su savo ugdytiniais planuos dalyvauti šiame konkurse-parodoje, registruotis Semi+ sitemoje.

Apie centralizuotą mokinių priėmimą į Telšių rajono švietimo įstaigas

*Pagrindinis prašymų priėmimas į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigas mokytis nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:

– nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. į formuojamas ikimokyklinio ugdymo grupes, priešmokyklinio ugdymo grupes, 1 klases, 5 klases, 9 / I gimnazijos klases, III gimnazijos klases;

– nuo balandžio 15 d. iki gegužės 31 d. į formuojamas neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo klases / grupes.

*Papildomas prašymų priėmimas į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigose laisvas vietas, 2023-2024 mokslo metams, vykdomas:

– nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 20 d. į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;

– nuo rugpjūčio 15 d. iki rugsėjo 10 d. į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas.

*Prašymai teikiami Telšių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://svietimas.telsiai.lt/

*Prašymus galima teikti į dvi ugdymo įstaigas.

Ugdytis pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodomus kriterijus:

1. vaikas šiuo metu ugdosi šioje įstaigoje;

2. vaikui, kuriam Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

3. vaikui, kuris turi įgimtų ar įgytų sutrikimų;

4. vaikui, kuris turi specialiųjų ugdymosi poreikių;

5. vaikui, kurį augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);

6. vaikui, kurio broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą;

7. vaikui, kurio vienas iš tėvų yra bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo mokyklos mokinys, universiteto arba kolegijos nuolatinių studijų studentas;

8. vaikui, kurio nors vienas iš tėvų turi mažesnį nei 55 proc. darbingumo lygį;

9. vaikui, kurio vienas iš tėvų atlieka privalomą karo tarnybą.

Įvertinus išdėstytus kriterijus ir iškilus pirmumo klausimui, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką.

*Ugdytis pagal bendrojo ugdymo programas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodytus kriterijus:

1. vaikas šiuo metu mokosi šioje mokykloje;

2. vaikas gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą);

3. vaikas turi įgimtų ar įgytų sutrikimų;

4. vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių;

5. vaiko broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą;

6. vaikas gyvena Telšių rajono savivaldybėje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą).

Įvertinus išdėstytus kriterijus ir iškilus pirmumo klausimui, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką.

*Vaikai dėl įgimtų ir įgytų intelekto / raidos sutrikimų turintys didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių gali būti priimami:

12.1. į Telšių lopšelį-darželį „Žemaitukas“ pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

12.2. į Telšių „Atžalyno“ progimnazijos Naujamiesčio skyrių pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas.

Kviečiame Telšių rajono savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai" (The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sunkumų. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams:

  • išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,

  • geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis,

  • įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,

  • išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,

  • išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,

  • tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,

  • stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,

  • suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.

 

Savivaldybėje planuojama nuotolinė tėvų grupė.

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia:

https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/

 

Registruotis į tėvų grupes galima čia:

https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/telsiu-savivaldybe/

 

 

Tėvų grupės vadovių kontaktai:

Vitalija Sabeckienė, tel. 8 659 04994

Renata Kalnikaitė, tel. 8 659 04814

Balandis – Autizmo supratimo mėnuo. Supratimą ir gebėjimą priimti „kitokį“ žmogų formuokime nuo pat vaikystės, rodydami tinkamą pavyzdį, suteikdami vaikams žinių apie autizmo spektro sutrikimą.

Balandžio 25-oji paskelbta Pasauline pingvinų diena. Ta proga Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“ pakvietė Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigas dalyvauti sportinėje pramogoje „Pasaulinė pingvinų savaitė. Greitasis ėjimas”.

Šiandien mūsų darželio vaikučiai lankėsi pas Velykų kiškį (mokytoja Sonata Gedmintienė) ir kartu su juo atšventė vaikų Vėlykėles. Visi draugiškai šoko, mokėsi dažyti kiaušinukus naudodami kiškių dažymo būdus. Po to kiškis kvietė apsilankyti kiaušinių patikros dirbtuvėse, kuriose vaikai rideno kiaušinius, bandė jų stiprumą ir greitį.

Pilna kūrybos, gerų emocijų, nuoširdumo ir apsikabinimų diena „Voveriukų“ grupėje.

Ačiū Tajos mamytei, už nuostabų kūrybinį rinkinį, iš kurio „Voveriukai“ patys pasidarė Velykų dovanėlę.

Mažieji „Voveriukai“ su mokytoja Asta, lankėsi Žemaitės dramos teatro spektaklyje „Spalvotas sapnas“. Spektaklio sumanytoja ir režisierė Ina Levickienė.

„Viščiukų“ grupės vaikučiai, kartu su mokytoja Aušra, dalyvavo Respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų parodoje „Mano pirmoji abėcėlė“.

Kovo 21 dieną pačių mažiausių „Obuoliukų“ grupėje buvo minima miego diena. Vaikučiai rinkosi pasipuošę pačiomis gražiausiomis savo pižamomis, atsinešė mieliausius miego žaisliukus.

Kiekvienas žmogus turi neatsiejamą ryšį su žeme: žemė mus nešioja, saugo, globoja, maitina. Atsidėkodami jai, vaikai, nuo mažens mokosi rūšiuoti šiukšles, rūpinasi aplinkos švara, domisi gyvąja gamta.

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ priešmokyklinės grupės „Varliukai“ projektinė veikla

 

Prieš pirmąją pavasario šventę – Kaziuko mugę, su vaikais kalbame apie tautos amatus, aiškinamės senovinių tautos papročių išsaugojimo svarbą. Su vaikais apsilankėme Telšių Menų inkubatoriuje, keramikos dirbtuvėse, kur keramikė Jūratė pakvietė į molio edukaciją.

Mūsų darželio „Varliukų“ grupės vaikučiai su mokytoja Eivina ir „Riešutėlių“ grupės ugdytinė Vakarė Šimkutė, kartu su logopede Jolanta, dalyvavo Respublikinėje ETWINNING kūrybinių darbų parodoje „Saulutei po saulutę“, skirtoje Dauno sindromo dienai paminėti.

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ vaikai dalyvauja Respublikiniame kalbinės ritmikos projekte „Žodį tariu, ritmą jaučiu“ ir žodelius taria ne tik lietuviškai, bet ir žemaitiškai.

Visi jau seniai žino tiesą, jog sportas ir judėjimas – sveikatos ir geros nuotaikos pagrindas. Mūsų darželio vaikai, priešmokyklinio ugdymo grupės „Riešutėliai“ ir „Varliukai“, kovo 16-tos popietę nutarė pasivaržyti ir išbandyti savo jėgas draugiškose varžybose.

Kovo 15-oji Europos muzikos diena mokykloje – EuDaMus. Telšių lopšelis-darželis „Berželis“ noriai įsiliejo į šią iniciatyvą ir šventė muziką su visa Europa.

Telšių lopšelis-darželis „Berželis“ jungiasi prie iniciatyvos „Gyvasis tautos žiedas“, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai – Kovo 11-ąjai paminėti.

Telšių lopšelyje-darželyje „Berželis“ paminėta švento Kazimiero, Lietuvos globėjo, diena.

Puoselėdamos tautos tradicijas smagiai pasilinksminti, pabendrauti, darželio bendruomenę pakvietė priešmokyklinio ugdymo mokytojos R. Andrejauskienė, S. Balčiūnienė ir muzikos mokytoja R. Stefanavičienė.

„Voveriukų“ grupės vaikai su mokytojomis Asta ir Rasa dalyvavo Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos organizuotoje edukacijoje „Moki raidelę – skaityk knygelę“.

Telšių lopšelyje-darželyje „Berželis“ startavo Lietuvių kalbos dienos. Renginį pradėjo gražios, taisyklingos kalbos puoselėtoja – darželio logopedė J. Mockevičienė. Logopedė su vaikais pasisveikino gestų kalba – tarsi leido vaikams suprasti, kokia didelė vertybė yra gebėjimas kalbėti.

Užgavėnės Telšių lopšelyje-darželyje "Berželis".

Mūsų darželis jau įsijungė į sveikatą stiprinančių mokyklų bangą per Lietuvą 2023! „Voveriukų“ grupės vaikučiai, kartu su logopede Jolanta, mokytoja Lina ir visuomenės sveikatos specialiste Daiva, dalyvauja Respublikiniame judrią veiklą skatinančiame projekte „Žiemos žaidynės lauke“.

„Viščiukų“ grupės vaikučiai, su mokytoja Aušra, dalyvavo Respublikiniame projekte „Vandens lašelio išdaigos“ . Vaikai ne tik žaidė su vandeniu, bet kartu ir linksmai mokėsi...

Visada labai smagu dalyvauti įvairiuose projektuose, festivaliuose, bet dar smagiau, kai projektas pasibaigia ir po kurio laiko gauni DOVANŲ.

Jau trečius metus linksmasis „Futboliukas“ tęsia kelionę Telšių lopšelyje-darželyje „Berželis“. Jo tikslas: skatinti vaikų fizinį aktyvumą, populiarinti futbolo žaidimą, stiprinti draugystę ir sportinį bendradarbiavimą.

Ikimokykliniame amžiuje labai svarbu lavinti smulkiąją motoriką, kuo daugiau duoti darbo pirštukams, nes tai stimuliuoja kalbos raidą, smegenų veiklą, padeda vaikui suvokti aplinką, lavina atminties, dėmesio, susikaupimo ir kantrybės vystymąsi.

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ priešmokyklinės grupės „Riešutėliai“ vaikai, kartu su logopede Jolanta, dalyvauja Tarptautiniame projekte „Kartu paskaitykim knygelę“. Buvo skaitoma ir aptariama E. Daciūtės knygelė „Kas pažįsta Šmikį Bilbą?“ ir „Meškiai eina į mokyklą“.

Sausio 15 d. pasaulinė sniego diena. O sniego lauke nėra... Tad sniegą darė „Viščiukų“ vaikučiai grupėje su mokytoja Aušra. Buvo daug džiaugsmo. O ypač smagu, kad dirbtinis sniegas netirpsta delniukuose.

Mes per amžių amžius būsime dėkingi kiekvienam kovojusiam už mūsų laisvę:

 mes mokomės branginti ją;

mes mokomės suprasti, kokie esame laimingi būdami laisvi;

mes mokomės matyti žmones, kurie kovoja už laisvę dabar, šalia;

mes mokomės suprasti, kad bet kada viskas gali pasikeisti;

žvelgdami į žvakučių jūrą mokomės supranti, kad mes dėkingi tiems, kurie kovojo ir kovoja dabar

(pagal I. Uktverienę)

Trys karaliai šiandien atėjo,

Sveikatos ir stiprybės jie mums daug prilinkėjo.

Ir meilės, ir dosnumo,

Brangiausių dovanų:

Kantrybės, supratimo, tikėjimo, svajų....

Ir trys Karaliai pasiūlė atsisveikinti su eglute....

„Kokie žodžiai yra stebuklingi?“. Šia tema priešmokyklinė grupė „Varliukai“ pradėjo kelionę per Adventą. Vaikai sužinojo, kaip mandagiai kalbėti su suaugusiais ir draugais, koks elgesys juos žeidžia, o koks – paguodžia ir pan.

Mūsų darželio „Kiškučių“ grupės vaikučiai su mokytoja Lina ir logopede Jolanta bei mažieji „Obuoliukai“ su mokytoja Milda, dalyvauja ikimokyklinių įstaigų virtualioje parodoje „Mano kalėdinis nykštukas. Steam“.

„Lapkričio 29 d. priešmokyklinė grupė „Varliukai“ su mokytoja Eivina bei mokytojos padėjėja Jovita, lankėsi Telšių STEAM centre.

„Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ priešmokyklinės grupės „Varliukai“ mokytojos Eivina Ovčinikovė ir Stanislava Balčiūnienė bei padėjėja Jovita Urnikienė, pakvietė tėvelius į Adventinę popietę.

„Lapkričio 29 d. logopedinės pratybos „Riešutėlių“ gr. vaikams vyko kitaip, netradicinėje aplinkoje – sporto salėje. Pratybas padėjo vesti visuomenės sveikatos specialistė Daiva. Vaikai atliko apšilimo mankštelę ir artikuliacinio aparato mankštą.

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ „Riešutėlių“ grupės vaikai lankėsi Telšių Kultūros centre kur turėjo progos grožėtis tautodailininko P. Balsio darbų parodoje eksponuojamais įspūdingais drožiniais. Aplankę parodą, priešmokyklinukai vaikų bibliotekos skyriuje sužinojo, kaip galima pasiimti iš bibliotekos knygas, kokios yra naudojimosi knygomis taisyklės.

Lapkričio 16-oji – Tolerancijos diena.

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos namas!

„Berželyje“ vaikai, padedami savo grupės mokytojų, pastatė net šešis fantastiškus namus.

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ grupės „Varliukai“ vaikai paminėjo Tolerancijos dieną. Visą savaitę su vaikais kalbėjome apie „kitokius“ žmones negu mes – žmones su įvairia negalia. Apsilankę bibliotekoje ieškojome knygų su Brailio raštu. Vaikai tyrinėjo taškelius, bandė užsimerkę rasti vieną taškelį – A raidę.

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ „Riešutėlių“ grupės ugdytiniai: Vilandas, Emilijus ir Augustas, kartu su logopede Jolanta, dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projekte „Labas, raide“.

2022-ieji – Žemaičių kalbos metai, todėl lapkričio 10 d. Telšių lopšelyje-darželyje „Mastis“ vyko renginys „Tropniú Žemaitiū pasirokavima“, kurio metu mažieji pasakotojai porino savo išmoktus kūrinius žemaičių tarme.

Rudenėlis jau eina į pabaigą. Pagalvojome, jog ir mums, mažiesiems trimečiams ,,Viščiukų“ grupės vaikučiams, bei jų mokytojoms Aušrai ir Vidai, atėjo laikas prisistatyti. Adaptacija praėjo puikiai!!! Ne tik spėjome visi susidraugauti, priprasti naujoje grupėje, bet ir išsiaiškinti, kuo turtingas rudenėlis.

„Dėkingumas – kaip upė be krantų – išteka iš širdies ir įteka į širdį“. Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenė – šauni komanda!

„Voveriukų“ grupės vaikai, kartu su mokytoja Asta, nuotykių ieškojo vandenyno dugne. Grupės akvariume apgyvendino žuvytę, kuria rūpinsis, stebės, kaip ji gyvena. Kad jai vienai nebūtų liūdna, vaikai sukūrė vandenyną, pilną spalvotų žuvyčių.

Telšių lopšelio-darželio  „Berželis“ „Voveriukų“ grupės vaikai dalyvavo LRT vykdomos iniciatyvos „Matau tave“ 2022 dainos „Vienintelis toks“ šokio filmavime. Į svečius vėl atvyko pareigūnas Amsis, kuriam labai patiko mūsų darželis ir jį lankantys vaikai.

Vieną rudens rytą į darželį užsuko pasisvečiuoti mergaitė Sigutė. Norėdama patekti į salę, ji turėjo pereiti pėsčiųjų perėją. O siaube... Pasirodo Sigutė nežinojo saugaus eismo taisyklių... Bet čia į pagalbą atskubėjo policijos pareigūnės Rasa ir Vilma bei jų padėjėjas Amsis.

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ priešmokyklinės „Varliukų“ grupės vaikai lankėsi Žemaitijos kaimo muziejuje. Šios išvykos tikslas – dalyvauti edukacijoje „Mitologija 3D: Kaukas“.

Spalio mėnesį visa Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenė buvo pakviesta prisijungti į gražią gerumo akciją „Padėkime „Telšių uodegėlės“ beglobiams gyventojams“. Nuo mažų dienų mūsų vaikučiai yra mokomi ne tik mylėti savo auginamus gyvūnėlius, bet ir pasirūpinti mažaisiais beglobiais draugais.

Energingos, darbščios ir kūrybingos mūsų darželio mokytojos: Regina Andrejauskienė, Stanislava Balčiūnienė su savo ugdytiniais dalyvavo Respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Rudeninis obuoliukas“. Logopedė Jolanta Mockevičienė šioje parodoje dalyvavo su mažaisiais „Kiškučių“ grupės vaikučiais Simu ir Kristupu. 

Spalio 21-oji – tarptautinė Obuolio diena.  Šią dieną ,,Riešutėlių“ grupės vaikučiai su mokytoja Regina ir logopede Jolanta pamokėlę pravedė netradicinėje aplinkoje – darželio kieme. Vaikai klijavo obuolius juostelėmis, lapais, vyniojo siūlus.

Spalio 20 d. Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ darbuotojai ir vaikučiai išėjo į darželio kiemą bendrai talkai. Įstaiga vykdo projektą „Sveikata visus metus“. Visi norėjome prisidėti prie lauko erdvių tvarkymo ir skirti laiko geriems darbams.

Mūsų darželyje spalio 13 d. vyko sporto šventė ,,Judėk, krutėk ir netingėk“. Nuotaikingai visus nuteikė rudens derliaus moliūgai „emociukai“. Su vaikais prisiminėme, kad mūsų darželis pripažintas „Sveika mokykla“ ir visi turime stengtis sveikai maitintis ir sportuoti.

„Berželio“ dainorėliai smagia žemaitiška, darželio pedagogių sukurta dainele „atidarė“ Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos organizuotą konferenciją „Lūžio taškas ikimokykliniame ugdyme 2025 – kaip nesusimauti“.

Ruduo ir mokytojos padėjėja Rožė padovanojo „Berželiui“ daug oranžinių spalvų, kurios pavirto žvilgsnį traukiančiomis nuotaikingomis, rudeninėmis emocijomis.

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ priešmokyklinės grupės „Varliukai“ vaikai ir jų tėveliai dalyvavo Respublikiniame projekte „Pastatyk gyvūnėliui namelį“, kuris skirtas Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti.

Minėdamos Pasaulinę gyvūnų dieną, priešmokyklinės „Riešutėlių“ ir „Varliukų“ grupės aplankė Telšių miškų urėdijos Žvėrinčių. Ši vieta unikali tuo, kad vaikai vienoje teritorijoje gali pamatyti tiek naminius gyvūnus, tiek laukinius.

Tarptautinės mokytojų dienos proga „Berželio“ vaikai dalyvavo Telšių rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogų kūrybinių darbų parodos „Mokytojas kuria“ atidaryme.

GEGUŽĖS MĖNESĮ...

Judrūs žaidimai, naudojant interaktyvias grindis edukacinėje vidaus klasėje.

Tyrinėjimai, eksperimentai, kūrybiniai ieškojimai lauko erdvėse.

Visą mėnesį
Visą mėnesį

"Kiškučių", "Riešutėlių", "Varliukų" ir "Viščiukų" grupių emocinės programos "Kimochis" įgyvendinimas.

© 2016 Telšių lopšelis-darželis "Berželis"

bottom of page