top of page

     Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ „Voveriukų“ grupės vaikai dalyvauja Respublikiniame projekte „Repuoju Lietuvai tautosaką“. Repas labai įdomi muzikos rūšis, tik kažin ar Lietuva suprato žemaitišką repą...

 

https://www.facebook.com/TelsiuBerzelis/videos/1575671926695919 (nuoroda į vaizdo medžiagą)

bottom of page