Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ mokytojų taryba

Mokytojų tarybos pirmininkė Regina Lukauskienė – direktorė.

Mokytojų tarybos pirmininkės pavaduotoja  Vaida Tamušauskė – direktorės pavaduotoja ugdymui.

Mokytojų tarybos sekretorė Marytė Kesminienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai: Jolanta Mockevičienė  – logopedė metodininkė,

               Rasa Stefanavičienė  – meninio ugdymo mokytoja,

               Regina Klemovienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

               Sonata Gedmintienė – mokytoja,

               Aušra Jonkienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

               Regina Andrejauskienė – vyr. mokytoja,

               Stanislava Balčiūnienė – mokytoja metodininkė,

               Vida Giniotienė – vyr. mokytoja,

               Lina Vainorienė – vyr. mokytoja,

               Milda Kuizinienė – vyr. mokytoja,

               Asta Šalkauskienė – mokytoja metodininkė,

               Vaida Tamušauskė - vyr. mokytoja,

               Lina Vičkačkienė - vyr. specialusis pedagogas.

               

Mokytojų tarybos posėdyje išgrynintos vertybės

   Apibendrindami 2016 m. Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ pedagogai ne tik tobulino kvalifikaciją bendrame psichologiniame seminare. Augame kartu. Šiuolaikiniai vaikai“, tačiau ir susirinko į Mokytojų tarybos posėdį, kuriame aptarė kvalifikacijos tobulinimo klausimus, per asmeninę patirtį išsigrynino įstaigos vertybes, parengė gaires Telšių l/d ,,Berželis“ 2017 m. veiklos planui.

SAM_3114
SAM_3114
press to zoom
SAM_3111
SAM_3111
press to zoom
SAM_3117
SAM_3117
press to zoom
1/25