top of page

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ mokytojų taryba

Mokytojų tarybos pirmininkė Regina Lukauskienė – direktorė.

Mokytojų tarybos pirmininkės pavaduotoja  Dainora Miliuvienė – direktorės pavaduotoja ugdymui.

Mokytojų tarybos sekretorė Marytė Kesminienė –ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai: Jolanta Mockevičienė  – logopedė metodininkė,

               Rasa Stefanavičienė  – meninio ugdymo mokytoja metodininkė,

               Eivina Ovčinikovė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

               Sonata Gedmintienė – vyr. mokytoja,

               Aušra Jonkienė –  mokytoja metodininkė,

               Regina Andrejauskienė – vyr. mokytoja,

               Stanislava Balčiūnienė – mokytoja metodininkė,

               Gabrielė Gailiutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

               Lina Vainorienė – vyr. mokytoja,

               Vilma Pociuvienė – vyr. mokytoja,

               Asta Šalkauskienė – mokytoja metodininkė,

               Vaida Tamušauskė - vyr. mokytoja (vaiko auginimo atostogose),

               ................................ – specialusis pedagogas,

                 Aldona Motuzienė – mokytoja metodininkė.

               

bottom of page