top of page

METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – direktorės pavaduotoja ugdymui  Dainora Miliuvienė.

Nariai:

direktorė Regina Lukauskienė,

logopedė metodininkė Jolanta Mockevičienė,

meninio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa Stefanavičienė,

vyr. mokytoja Regina Andrejauskienė,

mokytoja Eivina Ovčinikovė,

vyr. mokytoja Sonata Gedmintienė,

mokytoja metodininkė Aušra Jonkienė,

vyr. mokytoja Marytė Kesminienė,

vyr. mokytoja Lina Vainorienė,

vyr. mokytoja Vilma Pociuvienė,

mokytoja metodininkė Stanislava Balčiūnienė,

mokytoja metodininkė Asta Šalkauskienė,

mokytoja Gabrielė Gailiutė,

specialusis pedagogas ...................................,

mokytoja metodininkė Aldona Motuzienė.

bottom of page