METODINĖ GRUPĖ

 

Pirmininkė – direktorės pavaduotoja ugdymui Vaida Tamušauskė.

Nariai:

direktorė Regina Lukauskienė,

logopedė metodininkė Jolanta Mockevičienė,

meninio ugdymo mokytoja Rasa Stefanavičienė,

vyr. mokytoja Regina Andrejauskienė,

priešmokyklinio ugdymo mokytoja Regina Klemovienė,

mokytoja Sonata Gedmintienė,

priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Jonkienė,

vyr. mokytoja Marytė Kesminienė,

vyr. mokytoja Vida Giniotienė,

vyr. mokytoja Lina Vainorienė,

vyr. mokytoja Milda Kuizinienė,

priešmokyklinio ugdymo mokytoja Stanislava Balčiūnienė,

mokytoja metodininkė Asta Šalkauskienė,

vyr. mokytoja Vaida Tamušauskė,

vyr. specialusis pedagogas Lina Vičkačkienė.

1/25