top of page

    Mūsų darželio ,,Obuoliukų“ (mokytoja Gabrielė Gailiutė), „Varliukų“ (mok. Stanislava Balčiūnienė) ir „Viščiukų“ (mokytoja Regina Andrejauskienė ir logopedė Jolanta Mockevičienė) grupių vaikai dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualiame projekte „Pavasarinės Atvelykio sūpuoklės“. Projekto tikslas – prisiminti ir puoselėti senąsias lietuvių liaudies tradicijas, ugdyti tautiškumo jausmą, skatinti kūrybiškumą šeimose.

bottom of page