Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ „Voveriukų“ grupės tercetas: Sofija, Taja ir Aleksas bei muzikos vadovė Rasa, su dainele „Ačiū Dievuliui“ dalyvauja dviejuose respublikiniuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo festivaliuose: „Dainuoju su mokytoju, mama, tėčiu, sese, broliu, draugais...“ ir Advento giesmių ir Kalėdinių dainų „Angelo sparnas“.

1/31
Bendruomenės savitumas

SVEIKAS, TYRINĖJANTIS, POZITYVUS VAIKAS,

ugdomas:

  • netradicinėse edukacinėse erdvėse;

  • naudojant sukauptas sveikatos stiprinimo, pramogines, eksperimentines, edukacines priemones;

  • per kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymąsi;

  • per visos bendruomenės pozityvią komunikaciją ir komandinį darbą.