Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ „Voveriukų“ grupės tercetas: Sofija, Taja ir Aleksas bei muzikos vadovė Rasa, su dainele „Ačiū Dievuliui“ dalyvauja dviejuose respublikiniuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo festivaliuose: „Dainuoju su mokytoju, mama, tėčiu, sese, broliu, draugais...“ ir Advento giesmių ir Kalėdinių dainų „Angelo sparnas“.

1/25