INOVATYVI SVEIKĄ VAIKĄ UGDANČIŲ VEIKLŲ PRISTATYMO REFLEKSIJA

 

Norint išugdyti sveiką vaiką būtinas visos bendruomenės susitelkimas. Aktyvi, kūrybinga, susitelkusi ir bendrų tikslų siekianti bendruomenė daro ypač stiprų poveikį kiekvienam jos nariui, o ypač vaikui. Bendrumas vienija ugdymo įstaigos bendruomenę, suteikia progą ne tik efektyviai dirbti vaiko labui, bet ir emocingai atsipalaiduoti.

Pozityvus Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ pedagogų komandos požiūris į ypač aktyvų ir linksmą žaidimą „Jenga“ suteikė labai daug teigiamų emocijų reflektuojant po metodinio pasitarimo, kuriame buvo pristatyta apibendrinta 2018 metais Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ vykusių sveikatos stiprinimo veiklų analizė. Pedagogės nustebo supratusios, kad veiklų refleksija gali būti ne tik įprastai rami, bet ir labai aktyvi su maksimalia susitelkimo ir humoro doze.  Žaismingas ugdymo įstaigos bendruomenės susitelkimas – vienas iš būdų ugdant sveiką, pozityvų vaiką.

Kaip Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro priežiūros specialistė, labai džiaugiuosi, kad  savo misiją galiu įgyvendinti su darnia komanda.

 

                                Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Milda Liubinavičienė

1/38
Bendruomenės savitumas

SVEIKAS, TYRINĖJANTIS, POZITYVUS VAIKAS,

ugdomas:

  • netradicinėse edukacinėse erdvėse;

  • naudojant sukauptas sveikatos stiprinimo, pramogines, eksperimentines, edukacines priemones;

  • per kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymąsi;

  • per visos bendruomenės pozityvią komunikaciją ir komandinį darbą.