KARANTINO DĖL COVID-19 VIRUSO IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS  FORMUOJANT VAIKŲ SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIUS

                 Karantinas pakoregavo įprastą ikimokyklinės ugdymo įstaigos mokytojų, specialistų, vaikų ir tėvų/globėjų gyvenimo ritmą. Visiems tai nauja realybė, niekada taip nebuvo. Šis laikotarpis ypatingas visiems ir kupinas iššūkių bei įtampos. Dėl pasikeitusios situacijos turėjome labai greit persiorientuoti, sukurti naują ritmą ir įgūdžius. Daugelis tėvų, prasidėjus nuotoliniam mokymui,ne savo noru tapo vaikų mokytojais. Tėvams, atsidūrusiems naujame vaidmenyje,iškilo begalė klausimų.

                      Šis etapas tikrai buvo sudėtingas visiems. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos kasdienė darbo savaitė tapo visiškai kitokia. Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ bendruomenė greitai pasiruošė ir susibūrė nuotoliniam ugdymui internetinėje erdvėje, elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“. Tai programa, kurią per kelerius metus gerai įvaldę visi įstaigos mokytojai ir specialistai, aktyviai naudojasi bendradarbiavimui su tėvais/globėjais. Šiuo neįprastu laikotarpiu, netradicinėmis darbo sąlygomis – tai pagrindinė platforma, vykdant vaikų nuotolinį ugdymą, taip pat šiam tikslui sėkmingai naudota ir platforma Zoom bei kitos internetinės erdvės galimybės.

                      Nuotolinis ugdymas šalia iššūkių suteikė visiems ir naujų galimybių: mokytojams ir specialistams – progą mokytis ir išmokti dirbti kitose platformose, glaudžiau bendrauti ir surasti tvirtesnį ryšį su šeima, bendradarbiauti su kolegomis ir dalintis gerąja patirtimi; tėvams/globėjams – daugiau laiko skirti bendravimui su vaiku, jį  padrąsinti, kai nesiseka, pamokyti  ir pagirti.Kadangi vaikai mokėsi nuotoliniu būdu, su tėvų pagalba – sustiprėjo tėvų ir vaikų ryšys, padėjęs labiau pažinti vieni kitus.  Vaikai jautėsi laimingi, kad matė savo tėvus ir kartu namuose praleido žymiai daugiau laiko.

                      Nors aš, kaip visuomenės sveikatos specialistė, vieną nuotolinio ugdymo požymių vertinu neigiamai – vaikams technologijų buvo per daug – noriu pasidžiaugti, kad dauguma tėvų dėl pasikeitusios situacijos įveikė visus sunkumus bei iššūkius, rado pozityvumo ir užtikrino vaikų tolesnį sveikos gyvensenos ugdymo procesą namuose. Gavusi pirmosios savaitės grįžtamąjį ryšį (refleksijas, atliktas mano siųstas užduotis,  pastebėjimus ir net pastabas), supratau, kad bendravimas su vaikais neatsiejamas nuo bendradarbiavimo su jų tėvais/globėjais. Man labai svarbu buvo žinoti, kad sveikos gyvensenos veikla vyksta, vaikai ugdosi, kūrybingai, kantriai, išradingai jiems talkinant tėvams/globėjams.

                      Prasidėjus karantinui, pirmąsias užduotis vaikų darbams namuose skyriau užkrečiamųjų ligų prevencijai. Namuose vaikai su tėvais žiūrėjo siunčiamus mokomuosius filmukus, atliko įvairias užduotis pagal mano parinktas įvairias sveikatos ugdymo temas, užfiksavo vaikų darbelių procesą nuotraukose ir galutinį veiklos rezultatą atsiuntė man. Per visą nuotolinio ugdymo laikotarpį, grįžtamojo ryšio (atliktų užduočių, laiškų, žinučių) buvo gana daug – iš viso 294 užduotys, daug žinučių ir laiškų, bet ne kiekis man svarbiausia.

                      Džiaugiuosi bendravimu su vaikais, atliekant užduotis įvairiomis sveikos gyvensenos ugdymo/si temomis, dėkoju mokytojams ir tėvams/globėjams už bendradarbiavimą, siekiant bendro Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ strateginio tikslo – ugdyti sveiką, tyrinėjantį, pozityvų vaiką.

                      Sveikinu visus puikiai susitvarkiusius su nuotolinio ugdymo iššūkiais. Linkiu visiems  supratingumo ir atsakingumo glaudžiai bendraujant, išlaikant bei kuriant vis tvirtesnį ryšį tarp šeimos ir ugdymo įstaigos, abipusio suvokimo, kad bendradarbiaudami vaikų sveikatos labui galime pasiekti daugiau.

 

                                                                                                                                                                             Milda Liubinavičienė,

             visuomenės sveikatos specialistė          

1/38
Bendruomenės savitumas

SVEIKAS, TYRINĖJANTIS, POZITYVUS VAIKAS,

ugdomas:

  • netradicinėse edukacinėse erdvėse;

  • naudojant sukauptas sveikatos stiprinimo, pramogines, eksperimentines, edukacines priemones;

  • per kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymąsi;

  • per visos bendruomenės pozityvią komunikaciją ir komandinį darbą.