„AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“

 

        Siekdami skatinti su sveikata susijusių mokinių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kviečia dalyvauti iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“. Iniciatyva – tai savanoriškas Lietuvos mokyklų bendruomenių renginys, kurio tikslas – atkreipti mokyklų bendruomenių (ypač ugdytinių) dėmesį į sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarbą. 

     Šios iniciatyvos tikslas gerai pažįstamas ir nuolat bei nuosekliai įgyvendinamas Telšių l/d „Berželis“ bendruomenėje. Šiemet mokytojų padėjėjos, siekdamos sėkmingai įgyvendinti iniciatyvą, visose grupėse atidarė sveiko maisto erdves, kurias pavadino „Sveikuolių kavinė“. Mokytojų  padėjėjos, kaip tikros kavinių „šefės“ kūrė koliažus, gamino spalvingus vaisių ar daržovių vėrinukus, kūrė daržovių ir vaisių piramides. Su vaikais diskutavo apie vaisių ir daržovių teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, mokėsi tinkamo elgesio prie stalo, analizavo, lygino įvairius, skirtingus skonius, žaidė daržovių ir vaisių atpažinimo žaidimus. Po to kartu vaikai  vaišinosi estetiškai pateiktais, mokytojų padėjėjų pagamintais sveikuoliškais patiekalais. Prie iniciatyvos aktyviai prisidėjo ugdytinių tėvai/globėjai. Vaikai iš namų atsinešė įvairių daržovių bei vaisių. Kiekvienoje grupėje atsinešti produktai ypač kūrybiškai mokytojų padėjėjų pateikti ir labai noriai vaikų degustuoti.

       Džiaugiamės, kad nuolatinis, sistemingas sveikatai palankių įgūdžių ugdymas(is) iš tiesų yra sėkmingas, atsispindintis ne tik sveiko maisto pasirinkime, bet ir kasdieninėje  vaikų veikloje bei žaidimuose. Susitelkusi ugdymo įstaigos bendruomenė supranta savo indėlio į būsimų kartų sveikatą svarbą ir kartu kuria geresnę ir sveikesnę vaikų ateitį.

 

Milda Liubinavičienė,

direktorės pavaduotoja ūkio ir

bendriesiems klausimams

121775898_3568591166569043_5196606790768
121775898_3568591166569043_5196606790768

press to zoom
121735325_641418646765790_76188758046098
121735325_641418646765790_76188758046098

press to zoom
20201015_110720
20201015_110720

press to zoom
121775898_3568591166569043_5196606790768
121775898_3568591166569043_5196606790768

press to zoom
1/29
1/38
Bendruomenės savitumas

SVEIKAS, TYRINĖJANTIS, POZITYVUS VAIKAS,

ugdomas:

  • netradicinėse edukacinėse erdvėse;

  • naudojant sukauptas sveikatos stiprinimo, pramogines, eksperimentines, edukacines priemones;

  • per kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymąsi;

  • per visos bendruomenės pozityvią komunikaciją ir komandinį darbą.