TELŠIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“ – SVEIKATĄ STIPRINANTI MOKYKLA

,,Sveikatą stiprinanti mokykla – mokykla, kurioje pasitelkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius ugdomi mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai, kuriama mokyklos bendruomenės sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka ir kuri įtraukta į Nacionalinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.“

 Jau nuo gruodžio vidurio džiaugiamės, kad Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino mūsų sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų įstaigą sveikatą stiprinančia mokykla.

Pirmąją Naujųjų metų darbo dieną  mus  pasiekė pažymėjimas, leidžiantis šiuo pripažinimu vertai džiaugtis ateinančius penkerius metus, o tai reiškia – naujai kurti ir tęsti jau tradicinėmis tapusias sveikatos stiprinimo veiklas.

                        

Telšių l/d ,,Berželis“ informacija

1/38
Bendruomenės savitumas

SVEIKAS, TYRINĖJANTIS, POZITYVUS VAIKAS,

ugdomas:

  • netradicinėse edukacinėse erdvėse;

  • naudojant sukauptas sveikatos stiprinimo, pramogines, eksperimentines, edukacines priemones;

  • per kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymąsi;

  • per visos bendruomenės pozityvią komunikaciją ir komandinį darbą.