INICIATYVOS „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“

TEMA: ŠVARI IR SVEIKA APLINKA

 

Švari ir sveika aplinka, tai būtina sąlyga žmonijos egzistavimui ir išlikimui. Neužteršta gamta yra didžiausias žmonijos turtas. Nuo to, kaip mes saugome gamtą, puoselėjame ir tausojame aplinką, priklauso mūsų vaikų ir visos žmonijos  ateitis. Mes visi galime ir  privalome prisidėti prie atliekų tvarkymo sistemos.

Vaikams buvo organizuota teminė savaitė „Mes rūšiuojame“, kurios metu aiškinomės, kaip  vaikai gali prisidėti prie aplinkos švarinimo ir saugojimo. Sveikatos valandėlių metu papasakojome vaikams kodėl reikia rūšiuoti atliekas, kaip tai daryti, kokią įtaką tai turi gamtai. Sužinoję daug informacijos, vaikai turėjo galimybę praktiškai atlikti užduotis ir patikrinti savo žinias rūšiuodami atliekas. Buvo žaidžiami žaidimai susiję su atliekų rūšiavimu. Kiekvienas vaikas žaidimo metu gautą nebetinkamą daiktą turėjo išmesti į vieną iš konteinerių – žalią, mėlyną ar geltoną. Kitą dieną su vaikais ėjome ieškoti artimiausių rūšiavimo konteinerių į kuriuos vaikai labai atsakingai  išrūšiavo atsineštas atliekas.

Mažiems vaikams sunku suprasti ekologijos svarbą, todėl labai svarbu su jais kalbėtis jiems suprantama kalba, per pasakas, praktinius pavyzdžius, žaidimų metodus, formuoti vaikų supratimą, jog reikia saugoti gamtą, artimiausią aplinką, kurioje jie gyvena, nes tik švarioje ir saugioje aplinkoje vaikai gali užaugti sveiki.

 

 

Visuomenės sveikatos specialistė

Milda Liubinavičienė

1/38
Bendruomenės savitumas

SVEIKAS, TYRINĖJANTIS, POZITYVUS VAIKAS,

ugdomas:

  • netradicinėse edukacinėse erdvėse;

  • naudojant sukauptas sveikatos stiprinimo, pramogines, eksperimentines, edukacines priemones;

  • per kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymąsi;

  • per visos bendruomenės pozityvią komunikaciją ir komandinį darbą.