Su pasaka vaikai auga ir vasarą

   Visus 2017–2018 m. m. Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis" vaikai augo su vis kita pasaka, rugpjūčio mėnesio pasaka ,,Pagrandukas", per ją vaikai atpažįsta apvalias formas, stiprina socialinius įgūdžius, kalbėdami apie draugystę, bendravimą, atsargumą, saugumą...

1/38
Bendruomenės savitumas

SVEIKAS, TYRINĖJANTIS, POZITYVUS VAIKAS,

ugdomas:

  • netradicinėse edukacinėse erdvėse;

  • naudojant sukauptas sveikatos stiprinimo, pramogines, eksperimentines, edukacines priemones;

  • per kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymąsi;

  • per visos bendruomenės pozityvią komunikaciją ir komandinį darbą.