Tarptautinis Erasmus+ programos projektas „Žingsniuojame į atsinaujinantį požiūrį“

Projektas prasideda 2016-09-01

Baigiasi  2018-08-31

Partneriai iš Katalonijos (Ispanija), Lenkijos, Rumunijos

Projekto tikslai:

 • Siekti pagerinti mūsų mokyklų žinias apie gamtos išsaugojimą, įgyvendinti naujus metodologinius metodus, naujas tendencijas ir integruoti tai, ką išmokome šeimose, mokyklose ir bendruomenėse į ugdymo planus.

 • Pagerinti mokytojų ir mokinių anglų kalbos įgūdžius bei jų gebėjimus naudoti naujas technologijas, kad bendruomenės nariai taptų kompetentingesniais  piliečiais.

 • Dalyvauti Europos mokyklų, įstaigų bendradarbiavimo, modernizavimo ir internacionalizavimo veiklose.

 • Siekti keisti gyvenimo būdą, naudojantis geros praktikos modeliu.

 • Įgyvendinti optimistinį, protingą ir kritinį švietimo modelį apie aplinkos išsaugojimą, išvengiant tokio poveikio, kaip abejingumas.

 • Organizuoti keitimąsi informacija ir patirtimi tarp partnerių, dalinantis patirtimi kaip gyventi namuose ir mokykloje, siekiant pagerinti aplinkos išsaugojimą.

 • Atlikti bendrus tyrimus apie pagrindinių produktų ir vandens suvartojimo įpročius mūsų partnerių namuose, mokyklose ir vietinėse bendruomenėse, kad mūsų studentai galėtų  keisti mąstymo ir veikimo būdus.

 •  Analizuoti kai kurių kasdien vartojamų produktų kilmę, ženklinimą, pakuotes ir jų poveikį aplinkai, siekti didesnio vietinės gamybos produktų vartojimą.

 • Supažindinti su paprastais ir kasdieniais veiksmais, galinčiais gauti puikų ir ilgalaikį aplinkosauginį efektą.

 •  Skatinti švietimo bendruomenių dalyvavimą sprendžiant aplinkosaugos problemas (kartu su šeimos nariais ir savivaldybėmis) tapti sąmoningais piliečiais ir aktyviais  mūsų visuomenės dalyviais.

 • Siekti, kad mūsų bendruomenės pripažintų ir vertintų tai, kaip mūsų mokyklos siekia aukštesnio išsilavinimo lygio ir dirba tarpkultūrinio švietimo plėtrai ir svarbai.

 • Sumažinti ir pakartotinai naudoti pakuotes. Apibendrinant ,,mokytis gyventi naudojant mažiau, kad daugiau žmonių žemėje galėtų gyventi geriau“.

1/31
Bendruomenės savitumas

SVEIKAS, TYRINĖJANTIS, POZITYVUS VAIKAS,

ugdomas:

 • netradicinėse edukacinėse erdvėse;

 • naudojant sukauptas sveikatos stiprinimo, pramogines, eksperimentines, edukacines priemones;

 • per kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymąsi;

 • per visos bendruomenės pozityvią komunikaciją ir komandinį darbą.