Finalinis Erasmus+ projekto „Žingsniuojame į atsinaujinantį požiūrį“ susitikimas Telšiuose

 

   2016–2018 metais Telšių lopšelis-darželis ,,Berželis“ įgyvendina tarptautinį Erasmus+ programos projektą ,,Žingsniuojame į atsinaujinantį požiūrį“. Penki projekto partnerių susitikimai vyko skirtingose šalyse, o šeštasis, finalinis, –   birželio 4–9 dienomis Lietuvoje, Telšiuose, lopšelyje darželyje „Berželis“. Birželio 5 dieną iš pat ryto partneriai iš Ispanijos, Lenkijos, Rumunijos buvo sutikti įstaigoje su linksma lietuviška muzika. Jiems savo daineles dainavo darželio ugdytiniai vadovaujami meninio ugdymo pedagogės Jevgenijos Norkuvienės, tautinį šokį dovanojo mažosios šokėjos, ugdomos šokio vadovės Agnės Laurinavičiūtės. Į susitikimą atvyko ir sveikinimo žodžius tarė Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė, vyr. specialistė Dalytė Jonavičienė, kartu pasidžiaugdamos projekto eigoje visų projekto partnerių nuveiktais darbais. Darželio direktorė Irena Daubarienė atkreipė dėmesį, kad toks susitikimas ypatingas, nes pirmas įstaigos istorijoje.

   Po įvadinio šventini susitikimo tarptautinio projekto viešnios susipažino su darželiu, jo grupėmis, vaikučiais, kuriuos apdovanojo smulkiomis dovanėlėmis. Vyko baigiamosios projekto veiklos, apibendrintas partnerių dalyvavimas projekte. Aptartos ir įvertintos projekto ataskaitos, tyrimai, lentelės, mokinių vykdytos veikos per pastaruosius mėnesius. Pasidžiaugta, kad į projekto veiklas buvo įtrauktos visos partnerių įstaigų bendruomenės. Vaikai ir jų šeimos buvo mokomi tausoti gamtą, jos išteklius, rinkti ir rūšiuoti atliekas. Per projekto veiklas mokiniai mokėsi pilietiškumo, nes ėjo į savo miestų gatves, apklausė gyventojus, kaip jie taupiai naudoja gamtinius resursus, rūšiuoja šiukšles, kokios yra jų apsipirkimo patirtys, naudojant daugkartinio naudojimo maišelius. Per pastarąjį laiką antro bloko partneriai su savo mokiniais didžiulį dėmesį skyrė plastiko atliekoms, jų rūšiavimui. Visose partnerių įstaigose vyko susitikimai su šiukšlių rūšiavimo įstaigų atstovais, sužinota, kaip tinkamai atliekas rūšiuoti namuose ir ugdymo įstaigose.

     Tarptautiniai partneriai susitiko ir su Telšių rajono savivaldybės meru Petru Kuizinu; kartu aptartos rajono švietimo, miesto aktualijos. Meras palinkėjo, kad viešnios iš mūsų miesto išsivežtų visa, kas gražu.

Po visų rimtų darbų partneriai buvo supažindinti su Žemaičių muziejumi „Alka“, Žemaitijos kaimo ekspozicija. Vyko ekskursija su gidu Telšių miesto erdvėse. Aplankytas Gintaro muziejus Palangoje, kur vyko edukacinė pamoka apie ypatingai viešnias sužavėjusio Lietuvos aukso – gintaro – savybes. Viešnios gėrėjosi Baltijos pajūriu, žaliuojančiu mūsų miestu, gyrė lietuvišką virtuvę. Atsisveikinimo vakarą vyko Žemaitiško paveldo – maisto, liaudies dainų, šokių – pristatymas. Lietuviško liaudiško šokio ritmu kartu sukosi tarptautinio projekto partnerės su įstaigos bendruomene: pedagogais, tėveliais.

   Po finalinio susitikimo iš visų šalių partnerių sulaukėme labai gražių ir šiltų atsiliepimų apie puikiai organizuotas projekto ir krašto pažinimo veiklas. Dėkojame Erasmus+ už galimybę mokyti ir mokytis, susipažinti su Europa, tobulinti pedagogines ir žmogiškąsias kompetencijas.

 

 Projekto koordinatorė Telšių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“ Danutė Raudienė

1/31
Bendruomenės savitumas

SVEIKAS, TYRINĖJANTIS, POZITYVUS VAIKAS,

ugdomas:

  • netradicinėse edukacinėse erdvėse;

  • naudojant sukauptas sveikatos stiprinimo, pramogines, eksperimentines, edukacines priemones;

  • per kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymąsi;

  • per visos bendruomenės pozityvią komunikaciją ir komandinį darbą.