Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ patirtis pristatyta Ispanijoje

   Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ bendruomenė nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. startavo įgyvendindama tarptautinės Erasmus+ programos projektą ,,Žingsniuojame į atsinaujinantį požiūrį“, kuris truks iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Ispanijos  (kurie kartu yra ir projekto koordinatoriai), Lenkijos, Rumunijos. Jo esmė – kokybinis žinių plėtimas į gylį, nagrinėjant antrinių žaliavų panaudojimą,  išteklių vartojimą mokykloje bei namuose, stiprinant ekologinę, darnaus požiūrio į mus supantį pasaulį savivoką, taip  prisidedant prie aplinkos išsaugojimo. Antrinių išteklių turinys, kūrybiškas jų panaudojimas įtrauktas į visų projektą įgyvendinančių partnerių ugdymo programas. Įgyvendinant projekto veiklas nuosekliai stiprėja IT priemonių naudojimo bei anglų kalbos įgūdžiai.

   Per keletą projekto veiklos mėnesių nuveikti pirmieji svarbūs darbai: visų partnerių šalių mokyklos parengė pristatymus apie konkrečias jose besiugdančių vaikų grupes ir/ar klases, kūrė video pristatymus apie įstaigas, miestą, šalį; rinko, rūšiavo, svėrė rastas šiukšles įstaigos teritorijoje, parke ir miške, o 2016 m. lapkričio 15–19 d. visų partnerių atstovai susirinko į pirmąjį mobilumą Katalonijoje Josep Masclans  pradinėje mokykloje. Jame visų šalių atstovai pristatė ugdymo (-si) sistemas, įstaigų gerąją patirtį, tarėsi dėl tolesnių projekto įgyvendinimo žingsnių.

   Iš Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“, šiame kontekste atstovaujančio Lietuvai, pirmajame partnerių susitikime dalyvavo direktorė Irena Daubarienė ir projekto koordinatorė, auklėtoja Danutė Raudienė, turinti solidžią tarptautinių projektų: eTwinning, Comenius, o dabar ir Erasmus+, įgyvendinimo patirtį. Aptariant veiklas ir pristatant partneriams Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ patirtį, ne kartą kolegos iš kitų šalių teiravosi apie turtingas ir kūrybiškai įrengtas mūsų įstaigos ugdymo (-si) erdves, domėjosi originaliais vaikų darbeliais iš antrinių žaliavų. Mes susipažinome su Katalonijos pradinės mokyklos ugdymo specifika, bendradarbiavimo su tėvais ypatumais, sužinojome, kad mokyklą pradeda lankyti vaikai nuo 3 metų, kas savaitę jiems be kitų užsiėmimų vyksta 20 minučių IKT pamokėlės, kurių metu vaikai žiūri filmukus, žaidžia kompiuterinius žaidimus. Mokymas vyksta katalonų kalba, o nuo 6 metų mokiniai mokomi ispanų ir anglų kalbų.  Įdomu tai, kad nuo 12.30 iki 14.30 val. mokykloje vyksta ilgoji pietų pertrauka, kurios metu tėveliai pasiima vaikus į namus, o grįžus po pietų tęsiamas ugdymo procesas. Apskritai visą viešnagės minėtoje mokykloje laiką stebėjome glaudų bendruomenės komunikavimą.

   Grįžusios į Lietuvą mobilume įgyta patirtimi pasidalinome su savo įstaigos, rajono švietimo  bendruomenėmis, Telšių rajono savivaldybės atstovais.

   Apibendrindamos galime tik pridėti, kad šiame laikmetyje vis labiau plėtojamas tarptautinis projektinis bendradarbiavimas leidžia ne tik susipažinti su įvairių šalių švietimo sistemų ypatumais, praplėsti tarpkultūrinę patirtį, bet ir plėtoti geranoriškumą bei šiltą bendradarbiavimą tarp skirtingų kultūrų tautų.        

 

Irena Daubarienė, Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ direktorė

Danutė Raudienė, projekto koordinatorė    

SAM_2415
SAM_2415

press to zoom
SAM_2070
SAM_2070

press to zoom
SAM_1812
SAM_1812

press to zoom
SAM_2415
SAM_2415

press to zoom
1/31
Bendruomenės savitumas

SVEIKAS, TYRINĖJANTIS, POZITYVUS VAIKAS,

ugdomas:

  • netradicinėse edukacinėse erdvėse;

  • naudojant sukauptas sveikatos stiprinimo, pramogines, eksperimentines, edukacines priemones;

  • per kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymąsi;

  • per visos bendruomenės pozityvią komunikaciją ir komandinį darbą.