Tarptautinio Erasmus+ programos projekto veiklos plečiasi

 

   Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ bendruomenė įgyvendina tarptautinį ,,Erasmus+“ programos projektą ,,Žingsniuojame į atsinaujinantį požiūrį“. Projekto metu visose šalyse partnerėse, tai yra Katalonijoje, Rumunijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje, kuriai atstovauja Telšių lopšelis-darželis ,,Berželis“, atliekamos tos pačios užduotys, o išvados aptariamos bendrai. Paskutiniais praėjusių metų mėnesiais buvo kuriami atstovaujamų įstaigų, miestų, šalių pristatymai; tirta atliekų gausa ir rūšys įstaigos, parko ir miško teritorijoje; apskaičiuota, kiek popieriaus atliekų sunaudojama per mėnesį grupėje ir kiek jų tenka kiekvienam vaiku; apsikeista iš antrinių žaliavų vaikų pagamintais šv. Kalėdų sveikinimais.

   2017 m. pradžioje projekto veiklos iš įstaigos persikelia į platesnes erdves. Sausio mėn. Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ 6–7 metų amžiaus ,,Riešutėlių“ grupės vaikai, vadovaujami priešmokyklinio ugdymo pedagogės Reginos Klemovienės, vykdo apklausą apie žmonių ekologinius ir ekonominius įgūdžius, siekdami išsiaiškinti, kaip atsakingai, siekdami darnos su jiems patikėta gyventi žeme, žmonės rūšiuoja, kaip taupiai naudoja įvairius resursus. Tyrimas bus apibendrinamas  vasario mėnesį vyksiančiame antrajame partnerių susitikime Lenkijoje, Krokuvoje.

 

   Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ informacija 

1/31
Bendruomenės savitumas

SVEIKAS, TYRINĖJANTIS, POZITYVUS VAIKAS,

ugdomas:

  • netradicinėse edukacinėse erdvėse;

  • naudojant sukauptas sveikatos stiprinimo, pramogines, eksperimentines, edukacines priemones;

  • per kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymąsi;

  • per visos bendruomenės pozityvią komunikaciją ir komandinį darbą.