Advento laukimas

Vėl sudegė metai. sutirpo lyg žvakė...

Ir stovim nustebę, sumišę, apstulbę:

Ar viską padarėm, ar viską pasakėm,

Ar kantriai kentėjom, ar stipriai mylėjom,

Neklupom, neklydom ir kaltę atleidom?

Vėl geidžiame būti, svajoti ir kurti,

Ieškoti sau laimės, suteikti palaimos,

Visiems, kuriuos mylim,

Visiems, kas mus myli...

Pirmajai Advento savaitei baigiantis ....

Baigiantis antrajai Advento savaitei, „Varliukų“ grupės vaikai visai darželio bendruomenei linki:

kad ir kokie sunkumai Jus užgriūtų, nerodykite savo liūdesio, bet stenkitės savyje uždegti visus žibintus.

Trečioji Advento savaitė baigiasi. Telšių lopšelio-darželio "Berželis" „Viščiukų“ grupės vaikai, baigdami deginti Piemenėlių žvakę, sveikina visą  „Berželio“ bendruomenę, linkėdami niekada neprarasti vilties...

Jos jau artėja... Taip lauktos ir išsvajotos. Ateina, kad apgaubtų savo spinduliuojančiu gerumu bei ramybe. Idant sukviestų visus, kuriuos mylime ir kurių ilgimės, prie bendro stalo, kad jų artume pasijustume stipresni ir laimingesni.

Šv. Kalėdų proga linkime, jog ateinančių švenčių šiluma paliestų ir Jūsų širdis, o gyvenimui suteiktų naujų, nuostabių spalvų.

1/25