top of page

        Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ vaikai dalyvauja Respublikiniame kalbinės ritmikos projekte „Žodį tariu, ritmą jaučiu“ ir žodelius taria ne tik lietuviškai, bet ir žemaitiškai. O ar yra žemaitiškas ritmas. Pažiūrėkit ir nuspręskit.

 

https://www.facebook.com/TelsiuBerzelis/videos/596926958704843 ((nuoroda į vaizdo medžiagą)

bottom of page